prepravce

Dálniční známky 2007

Přehled dvoudílných kupónů pro rok 2007

Časová platnost, včetně jejího vymezení a hmotnostní kategorie vozidel jsou upraveny zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Ceny kupónů jsou upraveny nařízením vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.

Vzory všech kupónů jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva financí č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění vyhlášky č. 457/2005 Sb.

 

Časová platnost Vymezení platnosti Kategorie vozidla Cena Vzor
1 rok (2007) Platnost začíná 1.12.2006 a končí 31.1.2008. do 3,5 tuny 900,- Kč vzor
    nad 3,5 tuny
méně než 12 tun
7 000,-Kč vzor
1 měsíc Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne prvního bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu.* do 3,5 tuny 300,- Kč vzor
   

nad 3,5 tuny
méně než 12 tun

 

1 750,-Kč vzor
7 dnů Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím sedmého kalendářního dne. do 3,5 tuny 200,- Kč vzor
    nad 3,5 tuny
méně než 12 tun
650,- Kč vzor

* Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.

Pro určení největší povolené hmotnosti (celkové hmotnosti) vozidla nebo jízdní soupravy je směrodatný údaj v technickém průkazu vozidla. Kategorie vozidla je dána součtem největších povolených hmotností všech vozidel jízdní soupravy, kterou je v daném okamžiku komunikace užívána.

Cena není na kupónu vyznačena, kupující má možnost si ji ověřit na prodejním místě z ceníku, který musí mít prodejce vystaven.

Zdroj: MDČR

 

Dopravní info on-line

  • D11, mezi km 61.5 a 49, ve směru Praha, pomalu jedoucí vozidlo údržby, zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Od 26.10.2016 07:30 Do 26.10.2016 1...

  • Od 26.10.2016 04:30 do 06:35; v ulici Na Morávce v obci Uherské Hradiště; nehoda; DN se zraněním - sražený chodec

  • Od 26.10.2016 04:00 do 05:00; D1 - 29.9-31km na trase Říkovice - Praha; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; nehoda 2 vozidel;...

  • Od 26.10.2016 03:55 do 04:55; D1 - 29km na trase Praha - Říkovice; porouchané vozidlo, zdržení; neprůjezdný pravý jízdní pruh; porouchané vozidlo; nep...

  • Od 26.10.2016 03:50 do 04:50; D1 - 200km na trase Praha - Říkovice; D1 - 200km na trase Praha - Říkovice; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýš...

  • Všechny dopravní informace

Top nej firem

Imigranti

Souhlasíte, že Česko do roku 2017 přijme 1500 imigrantů?

Celkem hlasovalo 4789. Archiv anket.