prepravce

Přehled dvoudílných kupónů pro rok 2006

Vzory všech kupónů jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva financí č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění vyhlášky č. 457/2005 Sb.

Časová platnost

Vymezení platnosti

Kategorie vozidla

Cena

Vzor

1 rok (2006)

 

 

Platnost začíná 1. prosincem 2005 a končí 31. lednem 2007.

 

 

 do 3,5 tuny

900,- Kč

vzor

 nad 3,5 tuny

 do 12 tun

7 000,- Kč

vzor

 nad 12 tun

14 000,- Kč

vzor

2 měsíce

Platnost počíná dnem vyzna-čeným na kupónu a končí uplynutím dne druhého bezpro-středně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu.*

 do 3,5 tuny

300,- Kč

vzor

 nad 3,5 tuny

 do 12 tun

1 750,- Kč

vzor

 nad 12 tun

3 500,- Kč

vzor

15 dnů

 

Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím patnáctého kalendářního dne.

 

 do 3,5 tuny

200,- Kč

vzor

 nad 3,5 tuny

 do 12 tun

650,- Kč

vzor

 nad 12 tun

1 300,- Kč

vzor

1 den

Platí ve vyznačený den.

 nad 12 tun

250,- Kč

vzor

 

* Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.

Pro určení největší povolené hmotnosti (celkové hmotnosti) vozidla nebo jízdní soupravy je směrodatný údaj v technickém průkazu vozidla. Kategorie vozidla je dána součtem největších povolených hmotností všech vozidel jízdní soupravy, kterou je v daném okamžiku komunikace užívána.

Cena není na kupónu vyznačena, kupující má možnost si ji ověřit na prodejním místě z ceníku, který musí mít prodejce vystaven.
27.12.2005

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20252. Archiv anket.