prepravce

Kamiony přijíždějící z Německa nebudou smět jezdit přes hraniční přechod Cínovec

Hraniční přechod Cínovec a obce a města v jeho okolí si částečně oddychnou od nákladní kamionové dopravy. České ministerstvo dopravy se společně s německým ministerstvem vnitra dohodly na dočasné změně režimu provozu nákladních vozidel na tomto hraničním přechodu.

Změna vstoupí v platnost 15. března 2006 a potrvá do konce roku. Silnici I/8 se tak podle propočtů uleví až o jeden tisíc kamionů denně. 
Hlavní příčinou omezení jsou stavební úpravy na německé silnici B 170. Kvůli očekávaným stavebním pracím požádala německá strana Českou republiku, zda by mohl být dočasně omezen příjezd vozidel o hmotnosti nad 12 tun přes hraniční přechod Cínovec. České ministerstvo dopravy tento návrh přivítalo s tím, že považuje za přínosné očekávané snížení intenzity kamionové dopravy. „Hlavní výhodou bude omezení kamionové dopravy na staré silnici I/8,“ uvedl náměstek ministra dopravy Ing. Jiří Kubínek. Na německé straně tak budou řidiči nákladních vozidel pomocí dočasných zákazových značek a směrových ukazatelů navedeni na příjezd do České republiky přes hraniční přechody Rumburk a Vojtanov. Původní požadavek německého ministerstva, aby se doprava svedla přes Horu Sv. Šebestiána, česká strana odmítla. Odjezd nákladních vozidel z ČR do Německa nebude na Cínovci nijak omezen. Také provoz osobních vozů nebude ani na odjezdu, ani na příjezdu nijak regulován.
Česká strana současně požadovala, aby omezení režimu nemělo dopad na regionální dopravu. Ministerstvo dopravy se snažilo vyjednat plošnou výjimku pro tuzemské dopravce, kteří provozují nákladní vozidla s registrační značkou z Ústeckého kraje, aby mohli i nadále používat hraniční přechod Cínovec i pro příjezd do ČR. Německá strana to přes původní příslib nakonec odmítla. Nicméně regionální dopravci mohou požádat německé úřady o individuální písemnou výjimku.
Přijatým opatřením na cínoveckém přechodu se do jisté míry uleví také hlavnímu městu. Nákladní vozidla, která přijedou do ČR přes hraniční přechod Rumburk, budou za Českou Lípou navedena na mladoboleslavskou rychlostní komunikaci R10. Vzhledem k tomu, že většina kamionů přijíždějících ze severu pokračuje za Prahou v jízdě po dálnici D1, mohou řidiči použít východní spojnici mezi R10 a D1 a uleví tak nákladní dopravě v ostatních částech hlavního města.
Dočasné omezení provozu na Cínovci skončí v závěru tohoto roku, kdy dojde k dostavbě příhraniční části dálnice D8 a jejímu napojení na německou dálnici A 17.   

 

Zdroj : MDČR

18.3.2006

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20249. Archiv anket.