prepravce

Předseda vlády mýtné nezastavil, jak tvrdí média

Ministerstvo dopravy tímto vyvrací nepravdivé tvrzení některých sdělovacích prostředků, že ministrovi dopravy bylo ze strany předsedy vlády ČR zakázáno podepsat smlouvu s vítězným uchazečem na dodavatele služeb výkonového zpoplatnění.

Vláda České republiky uložila ministrovi dopravy zadat veřejnou zakázku a s funkcí zadavatele jsou spojena všechna práva a povinnosti vyplývající ze zákona.

Podle české legislativy musí zadavatel veřejné zakázky neprodleně podepsat smlouvu s vítězem tendru, jakmile nabude právní moci rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladech neúspěšných uchazečů. Za nabytí právní moci se považuje doručení rozhodnutí všem účastníkům řízení. Ministerstvo dopravy deklaruje, že bude i nadále postupovat zcela v souladu se zákonem. Aby postupovalo správně i v dialogu s Evropskou komisí, nechalo si zpracovat u renomované londýnské právní kanceláře Norton Rose analýzu dalších kroků ze strany zadavatele.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že Evropská komise s Českou republikou nezahájila řízení ve věci elektronického mýta, ani tak podle svého vyjádření v blízké době nehodlá učinit.

Zdroj : MDČR

18.3.2006

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20249. Archiv anket.