prepravce

Česká republika vyčerpá veškerou finanční podporu Evropské unie určenou pro dopravní infrastrukturu

Česká republika má k dnešnímu dni vyčerpanou alokaci všech finančních prostředků z Fondu soudržnosti a téměř šedesát procent ze strukturálních fondů určených pro rozvoj dopravní infrastruktury pro léta 2004 až 2006. 

Dohromady jsme na české silnice a dálnice již získali téměř 11 miliard Kč. Dosud nevyužitou miliardu ze strukturálních fondů začneme postupně využívat letos a celou ji využijeme v následujících letech. Tato bilance svědčí o tom, že jsme připraveni pro maximální využití evropské finanční podpory i v následujících letech. Pro příští programovací období Evropské unie by se mělo jednat o téměř dvacet miliard korun ročně.

Největší úspěchy má resort dopravy při čerpání z Fondu soudržnosti. Poté, co 27. prosince loňského roku Evropská komise podpořila poslední projekt v rámci programovacího období 2004 – 2006 - projekt „Optimalizace trati  Plzeň – Stříbro“, dosáhla tato podpora souhrnné výše 355 mil. EUR. „Připočteme-li k tomu ještě projekty schválené před tímto programovacím období, dospějeme k částce cca 615 mil. EUR,“ doplňuje místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský.

V případě strukturálních fondů bylo vydáno 32 rozhodnutí o poskytnutí dotace na dopravní projekty v úhrnné výši 1,819 mld. Kč, což představuje 58 % z celkové alokace. Dosud nevyčerpaná alokace ze strukturálních fondů bude schválena do října letošního roku.  Resort dopravy podporuje zejména velké infrastrukturní projekty, které se průběžně kofinancují několik let. Na projekty, které schválíme v letošním roce, tak budeme čerpat peníze v souladu s pravidlem „N+2“ ještě v roce 2008. „V žádném případě nelze srovnávat čerpání evropských prostředků s operačními programy Ministerstva průmyslu a obchodu či Ministerstva zemědělství, neboť tyto instituce financují v porovnání s Ministerstvem dopravy většinou projekty menšího rozsahu, které mnohdy nevyžadují například výkup pozemků či stavební povolení, jako v případě velkých infrastrukturních projektů investičního charakteru, nebo jsou administrativního charakteru,“ uvedl ministr.

K plnému vyčerpaní podpory ze strukturálních fondů napomáhá skutečnost, že předkladatelé většiny projektů jsou specializované organizace zřízené českým státem pro správu a investice na dopravní infrastruktuře (ŘSD, SŽDC apod.). Ministerstvo dopravy tyto organizace řídí a dlouhodobě s nimi spolupracuje. Zárukou plného vyčerpání finančních prostředků přispívá i zavedený systém projektového řízení jednotlivých finančních akcí z evropských peněz, kdy předkladatelé (jako koneční příjemci dotace) měsíčně předkládají ministerstvu informace o stavu a způsobu čerpání, včetně odůvodnění svého postupu a případných zdržení či jiných nedostatků.

Zdroj: MDČR

27.3.2006

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20253. Archiv anket.