prepravce

Začátek nové éry drážďanské letecké historie

Tisková zpráva společnosti Letiště Drážďany GmbH č. 35/2007 - Drážďany, 6.9.2007

Začátek nové éry drážďanské letecké historie: Letiště

slavnostně pokřtilo svoji nově zrekonstruovanou a na

celých 2.850 metrů prodlouženou startovací a přistávací

dráhu.

Drážďany roztáhly pro své hosty z tuzemska i zahraničí nový

„koberec“: Letiště saského hlavního města dnes za přítomnosti

téměř 500 hostů z politických a hospodářských kruhů slavnostně

pokřtilo svoji od základů zrekonstruovanou a na celých 2.850 m

prodlouženou startovací a přistávací dráhu (SPP). Nové dráze

požehnali superintendant Saské evangelicko-luteránské zemské

církve Albrecht Nollau a děkan katolické církve Drážďanskomíšeňského

biskupství Klemens Ullmann. Drážďany byly vůbec

prvním evropským letištěm, které svoji startovací a přistávací dráhu

nově postavilo za plného provozu. Stavební práce trvaly jen 13

měsíců.

S novou dráhou je letiště Drážďany výkonnější než kdy dřív. S okamžitou

platností odsud mohou startovat letadla až do typu Boeing 767 a to bez

omezení užitného zatížení a doletu, které je přímo závislé na délce

startovací dráhy. Na profilu – jako letiště na středně dlouhé trasy – se nic

nemění. Kapacita dráhy se nemění a zůstává tedy na maximálně 30 letech

za hodinu. Uzavřená stará startovací a přistávací dráha bude do konce roku

2007 po nocích odbourávána a osázena zelení. Z prodloužené dráhy budou

profitovat i letecké závody EADS Elbe zabývají přestavbami osobních

letadel (airbusů) na letadla nákladní, které na mají své sídlo přímo na letišti.

V budoucnu mohou v Drážďanech přistávat i větší letadla, jako např. A330

nebo A340, která mohou po rekonstrukci okamžitě odletět ke svým

majitelům, např. do jižní Asie.

Nová betonová dráha by měla vydržet minimálně 30 let. Protože je široká

pouhých 60 místo 80 metrů, může dojít k odkrytí půdy. Díky posunutí

startovací a přistávací dráhy o 80 metrů na severozápad je letiště

Drážďany provozně flexibilnější. Některé odstavné plochy nemohly být

dosud používány většími typy letadel, protože jejich řídící plochy

zasahovaly do tzv. překážkových ploch. Krom toho jsou nyní možné i lety

za špatného počasí v jihozápadním směru. V minulosti mohlo letiště

případě nepřízně počasí povolit pouze přílet z opačného směru, protože

přední plochy terminálu a jedné haly leteckého průmyslu příliš silně

odrážely radarové paprsky.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Stavba nové startovací a přistávací dráhy stála včetně likvidace staré

dráhy téměř 52 milionů Euro. Na financování se podílely společníci

společnosti Letiště Drážďany GmbH, tedy společnost Mitteldeutsche

Flughafen AG, nezávislý stát Sasko jakož i okresy Míšeň a Kamenz.

Společníky společnosti Mitteldeutsche Flughafen AG jsou rovněž

spolkové země Sasko a Sasko-Anhaltsko a města Drážďany, Halle

(Saale) a Lipsko.

Markus Kopp, představenstvo společnosti Mitteldeutsche

Flughafen AG:

„Rekonstrukce a prodloužení startovací a přistávací dráhy na

drážďanském letišti znamená další zvýšení konkurenceschopnosti

společnosti Mitteldeutsche Flughafen AG. Náš letištní systém s letišti

Lipsko/Halle a Drážďany disponuje nyní třemi vysoce moderními

drahami, díky čemu jsme výborně připraveni na očekávaný nárůst

letecké dopravy v tomto dynamicky rostoucím euroregionu.

Uskutečnění tohoto stavebního projektu opět potvrdilo, že politika,

veřejné vlastnictví a ekonomika mohou zde ve středním Německu

úspěšně spolupůsobit.“

Dr. Michael Hupe, jednatel společnosti Letiště Drážďany GmbH:

„Časový plán byl bez výjimky dodržen, což bylo samo o sobě

významným výkonem komplikovaných stavebních opatření. Letiště

Drážďany je nyní kompletně obnoveno a naše infrastruktura má to, co

moderní a efektivní a konkurenceschopné letiště potřebuje: výkonnou

startovací a přistávací dráhu, multifunkční terminál s krátkými trasami

a optimální napojení na dálniční a železniční síť. Můj dík patří všem

zaměstnancům stejně tak jako všem podílejícím se firmám a

v neposlední řadě i cestujícím a nájemcům letištních prostor, kteří měli

pro tuto akci velké pochopení.“

Tip pro fotoredakci

Fotografie ze slavnostního křtu nové drážďanské startovací a

přistávací dráhy si můžete stáhnou od cca 16 hodin na www.dresdenairport.

de (v sekci „Letiště aktuálně).

Stavební deník na internetu

Na stránkách www.dresden-airport.de rovněž najdete podrobný deník

s mnoha fotografiemi a podrobnostmi o průběhu tohoto velkého

projektu.

K projektu „Rekonstrukce a prodloužení startovací a přistávací

dráhy letiště Drážďany“

Letiště Drážďany bylo v uplynulých měsících největší, nejdelší a

nejnapínavější stavbou Drážďan. Po prvním kopnutí do země 28.

července 2006 byl nejdřív přesunut letištní plot, okrajové silnice a

elektrické tratě a postaven nový most přes řeku Schelsbach. V březnu

2007 se dostal projekt do hlavní fáze. Aby mohl být zachován denní

letový provoz, pracovali dělníci na stavbě základů nové dráhy po

nocích a na etapy. Každé ráno muselo letiště opět odpovídat

bezpečnostním požadavkům pro letový provoz což se dá bez

nadsázky nazvat mistrovským logistickým výkonem.

Letecký provoz byl v červnu 2007 přerušen pouze na čtyři víkendy

(vždy však jen na 64 hodin) a to proto, aby mohly být nality čtyři

betonové pásy. Každý víkend tak bylo přesunuto na letiště v Halle

téměř 40 startů a přistání. Mimořádné autobusové linky převezli mezi

těmito dvěma letišti na 8.000 cestujících.

Poté co byly zadaptovány první rozjezdové dráhy, nainstalována

světelná návěstidla a dokončeno značení, mohla 30. srpna 2007

odstartovat z nové startovací a přistávací dráhy první letadla. Systém

přístrojového přistávání, který podporuje piloty při příletu k přistávací

dráze a samotném přistávání, byl uveden do provozu nejdříve s

nepatrnou přesností, tzv. stupněm CAT 1. V listopadu 2007 pak budou

moci letadla díky kategorii CAT IIIb přistávat na drážďanském letišti

opět za každého počasí. V následujících týdnech budou nové

startovací a přistávací dráze přizpůsobeny i zbylé rozjezdové dráhy.

Původní startovací a přistávací dráha byla postavena v polovině 50. let

dvacátého století. Od té doby z této několikrát vylepšované, avšak

nikdy od základů zrekonstruované dráhy vzlétlo a na ní přistálo téměř

750.000 letadel. Skládala se ze tří vzájemně nepropojených

betonových a asfaltových vrstev. Díky tepelným výkyvům se začaly

horní desky ohýbat. Když po nich rolovalo letadlo, začaly se jejich

hrany vylamovat. Bezpečnost přistávací dráhy byla zajišťována jen

díky náročným opravám, prováděným v nočních hodinách.

Od sjednocení obou částí Německa bylo do výstavby a přestavby

drážďanského letiště investováno téměř 500 milionů Euro. Saský

stavební průmysl profitoval z početných nových stavebních projektů,

jako např. terminál, parkoviště, řídící věž, požární stanice, hangár pro

helikoptéry a hala pro malá letadla. Na samotné rekonstrukci a

prodloužení startovací a přistávací dráhy se podílelo 98 firem. Z toho

71 ze Saska. Tento obří projekt poskytl okolo 500 pracovních míst u

stavebních firem, projekčních a plánovacích kancelářích a

bezpečnostních agentur.

Letiště Drážďany se v uplynulých letech etablovalo nejen jako

nejdůležitější dopravní infrastruktura jednoho z nejdynamičtějších

regionů Německa, ale stalo se i srdcem průmyslové oblasti na severu

Drážďan. Přímo na drážďanském letišti nebo v jeho okolí má své sídlo

mnoho společností s celosvětovou působností jako např. Infineon,

Qimonda, AMD nebo Plastic Logic. Tyto společnosti investovaly dle

informací Úřadu pro hospodářský rozvoj zemského hlavního města

Drážďan do výstavby a přestavby svých výrobních středisek více než

dvanáct miliard Euro.

Kronika projektu

1/2004 Začátek plánování

12/2004 – 10/2005 Řízení o územním plánu

25.10.2005 Rozhodnutí o územním plánu

1/2006 Začátek výběrového řízení

6/2006 Zadání čtyř hlavních pozemků

7/2006 Začátek přípravných stavebních prací

28.7.2006 1 kopnutí do země

12.3.2007 Začátek nočních prací

31.5.2007 Začátek betonování

8. – 11.6.2007 1. víkendové uzavření letiště a sousedský den

13.6.2007 30minutová reportáž ve večerním programu televize

MDR („Drážďanské letiště ve výjimečném stavu“)

15. – 18.6.2007 2. víkendové uzavření letiště a nácvik nouzové

situace

22. – 25.6.2007 3. víkendové uzavření letiště a evakuační cvičení

24.6.2007 Betonáři zalévají poslední část

28.6.2007 „Betonářská oslava“ pro stavební dělníky

29.6. – 2.7.2007 4. víkendové uzavření letiště

29.8.2007 Zastavení letového provozu na staré dráze

30.8.2007 Zahájení letového provozu na nové dráze

6.9.2007 Slavnostní uvedení do provozu za účasti saského

ministerského prezidenta Georga Milbradta a

Markuse Koppa z představenstva společnosti

Mitteldeutsche Flughafen AG

9/2007 – 11/2007 Stržení staré dráhy

Startovací a přistávací dráha v číslech a faktech

Rozměry staré SPD Délka 2.500 m, 51 m využitelné šířky

při 80 m celkové šířky

Rozměry nové SPD Délka 2.850 m, šířka 60 m, využitelná

její celková šířka, osa byla přesunuta o

70,5 m na severozápad

Celková výška dráhy

- u toho betonový povrch

- hydraulicky spojená nosní vrstva

- ochranná vrstva proti mrazu

100 cm

40 cm (100.000 m³)

15 cm (36.000 m³)

45 cm (115.000 m³)

Trvanlivost betonu cca 30 let

Betonárny 3; celkem 600 m³/hodinu

Rychlost betonářů 50 až 80 m/hodinu

Jízdy nákladními vozidly až 200 jízd za hodinu

tzn. každých 18 sekund jedno nákladní

vozidlo

Přesun zeminy při stavebních pracích 800.000 m³

Cement 40.000 t

Srovnávací opatření

- z toho nové dřeviny a lesy

- nové louky

- renaturace potoků

- nové sazenice stromů

- nové dospělé stromy

Úprava 30 ha

7 ha

16 ha

7 ha

1.500 kusů

150 kusů

Náklady na stavbu 52 milionů Euro

Pracovní místa na stavbě Téměř 300 dělníků, dodavatelů a

pracovníků bezpečnostních služeb

Pozemek 1 Stavební společnost Heinz Lange

Bauunternehmen GmbH

Pozemek 2 Stavby dopravních komunikací

Bilfinger Berger Verkehrswegebau

GmbH

Pozemek 3 Elektro Dresden West GmbH

Pozemek 4 Honeywell Airport Systems GmbH

Srovnávací opatření Společnost Waldwirtschaft Erzgebirge

GmbH (lesní hospodářství Krušné

hory)

 

7.9.2007

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20253. Archiv anket.