prepravce

Informativní dopravní značky provozní

Informativní značky provozní

 

IP 1a IP1b  IP 2  IP 3  IP 4a 
Okruh Změna směru okruhu Zpomalovací práh Podchod nebo nadchod Jednosměrný provoz
 
IP 4b  IP 5  IP 6  IP 7  IP 8a 
Jednosměrný provoz Doporučená rychlost Přechod pro chodce Přejezd pro cyklisty Tunel
IP 8b  IP 9  IP 10a  IP 10b IP 11a
Konec tunelu Nouzové stání Slepá pozemní komunikace Návěst před slepou pozemní komunikací Parkoviště 
IP 11b  IP 11c  IP 11d  IP 11e  IP 11f 
 Parkoviště (kolmé nebo šikmé) Parkoviště (podélné) Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé) Parkoviště (stání na chodníku podélné) Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
IP 11g  IP 12  IP 13a  IP 13b  IP 13c 
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) Vyhrazené parkoviště Kryté parkoviště Parkoviště s parkovacím kotoučem Parkoviště s parkovacím automatem
 
IP 13d  IP 14a  IP 14b  IP 15a IP 15b 
Parkoviště P + R Dálnice Konec dálnice Silnice pro motorová vozidla Konec silnice pro motorová vozidla
IP 16  IP 17  IP18a  IP 18b  IP 18c 
Uspořádání jízdních pruhů Uspořádání jízdních pruhů   Zvýšení počtu jízdních pruhů Snížení počtu jízdních pruhů Jízdní pruh pro pomalá vozidla
IP 19  IP 20a  IP 20b  IP 21a  IP 22 
Řadící pruhy Vyhrazený jízdní pruh Konec vyhr. jízdního pruhu Omezení v jízdním pruhu Změna místní úpravy
IP 23a  IP 23b  IP 24  IP 25a  IP 25b 
Objíždění tramvaje Ob. tram. (jízda podél tr. vlevo) Únikový pruh Zóna s dopr. omezením Konec zóny s dopravním omezením
IP 26a IP 26b IP 27a IP 27b IP 28 
Obytná zóna Konec obytné zóny Pěší zóna Konec pěší zóny Nejvyšší dovolené rychlosti
       
IP 29         
Střídavé řazení

 

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20249. Archiv anket.